Hukuk büromuz 2002 yılında İzmir’de kurulmuş olup, hali hazırda İzmir, Ankara ve İstanbul’daki ofisleri ve Türkiye’nin hemen her bölgesindeki iş ağıyla, vergi, ticaret ve ekonomik ceza hukuku merkezli olmak üzere hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmış avukat üyelerden ve avukat üyelerimize destek sağlayan deneyimli bir idari kadrodan oluşmaktadır. 


Bizler, bilginin paylaştıkça çoğaldığı prensibine inanır ve nitelikli hukuk hizmeti sunmayı misyon ediniriz. Bu sayede, ekip üyeleri olarak kendi uzmanlık alanımızda çalışır, ancak kararları ve görüşleri uzman   üyelerin katılımı ile yapılan çoklu görüşmeler sonucunda veririz. Bu çalışma sistemimiz ile müvekkillerimiz olan yerli ve yabancı şirketlerin, bireylerin, finansal kuruluşların taleplerini daha verimli sonuçlarla karşıladığımıza, birden fazla hukukçu-avukatın incelemesinden geçmiş görüşlerin, fikirlerin daha objektif oluştuğuna inanırız. 

Yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmış, özellikle vergi hukuku/vergi planlaması ve şirketler hukuku alanlarında uzman avukatlardan oluşan Büro ortaklarımız ortalama 30 yıllık bir iş yaşamı tecrübesine sahiptir; mesleki tecrübeleri önce kamu personeli olarak başlamış ve özel sektöre geçtikten sonra da Vergi Hukuku ve Vergi Planlaması, Ticaret ve Şirketler Hukuku, İdare Hukuku ve Gümrük Mevzuatı, Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Hukuku, Kira Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Bankalar Hukuku, İcra İflas Hukuku, Uluslararası Ticaret ve Taşıma Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku alanlarında devam ettirmişlerdir. Bunun yanında, Ekibimiz, şirketlerin ticari alanda ihtiyacı olan tüm bu temel hukuk dallarının yanı sıra, Serbest Bölgeler, Yabancı Sermaye, Rekabet Hukuku ve Teşvik Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar alanlarında müşavirlik ve hukuki yardımlar da sunmakta; adli ve idari kuruluşlar nezdinde dava ve iş takibi, halka açık şirketler dahil sermaye ve şahıs şirketlerinin kuruluş, birleşme, tasfiye, bölünme, sermaye artırımı-azaltımı, genel kurullar ve muhtelif şirket içi işlemlerini teknik ve nitelikli hukuki bilgiye vakıf olarak gerçekleştirmektedir. 

Ekibimiz, uzun yıllara dayalı vergi hukuku uzmanlığı sayesinde, evlilik, miras, şirketler hukuku işlemleri (birleşme, devralma, bölünme, hisse devirleri, şirket yeniden yapılanmaları ve şirket operasyonları başta olmak üzere),  ticari işlemler, her türlü sözleşmeler gibi vergiyle bağlantılı tüm hukuk alanlarında optimum düzeyde avantaj sağlamayı hedefleyen hukuki uygulamalarda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bilgi toplumunun getirdiği bilgi verinin korunması yaklaşımını organizasyon olarak da içselleştirmiş olan ekibimiz, kişisel verilerin korunması, özel hayat ve haberleşmenin gizliliğinin korunması ve ticari sırların korunması perspektifiyle GDPR başta olmak üzere uluslararası veri koruma kurallarını da dikkate alarak veri koruma yapılanması ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

Küresel iş hayatının bir gereği olarak uluslararası ticaret hukukunun dışında kalmak mümkün değildir. Bu bakımdan uluslararası hukuk alanında da ekip üyelerinin gelişimine yatırım yapmış olan Büromuzda müvekkillerimizin uluslararası ticari ilişkilerinden kaynaklanan ihtiyaçlarına uluslararası alanda faaliyet göstermeye ehil olarak cevap verilmekte; operasyonel gücümüz ve erişebilirliğimiz sayesinde dünyanın en önemli ticaret ve finans merkezlerinde ve gelişmekte olan ekonomilere sahip diğer ülkelerde birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımız vasıtasıyla global çözümler sunulabilmektedir.