B/A Hukuk, elektronik ticari faaliyetlerde bulunan müvekkillerine bu alanda gerekli her türlü hukuki desteği vermekte, yazılım sözleşmeleri, internet güvenliği, uygunsuz içeriğe erişimin kısıtlanması gibi konularda ve bilişim hukuku alanlarında gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerini sağlamaktadır.

Bilişim hukuku, teknolojinin ve internetin hayatın geliştiği ve hayatın her alanına girdiği günümüzde; yazılımlar, internet ve ilgili teknolojinin doğru kullanımı, hukuka aykırı kullanılmaması, bu alanlardaki faaliyetler sırasında başkalarına zarar veren ve hatta suç oluşturan fiillerin oluşması başlıklarını da kapsamına almaktadır.

B/A Hukuk, hukuk yazılımları markası olan İşte Asistan adı altındaki faaliyetleri sayesinde alana yakınlık ve yatkınlığını artırmış olup, alan detayları hakkındaki teknik bilgi ve deneyimi ile müvekkillerine hizmette fark yaratmaktadır.