B/A Hukuk, sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması, iflas erteleme ve tasfiye sürecinin yönetilmesi konuları da dahil olmak üzere faaliyetsel yeniden yapılanmanın sağlanması adına etkin çözümler sunmaktadır. Bu kapsamda, B/A Hukuk özellikle borç müzakeresi ve borca batıklık yönetimi, birleşme-devralma-bölünme planlamaları, finansal araçların optimizasyonu ve vergisel yapılanma stratejileri geliştirmekte, müvekkillerimizin ticari menfaatlerinin azami oranda korunmasını sağlamaktadır. B/A Hukuk ayrıca şirketlerin konkordatoya uygunluğu, Konkordato borçlusu şirketlerden alacaklı olan alacaklı danışmanlığı, Konkordato denetimi ve suçları gibi teknik konularda da müvekkillerine danışmanlık yapmaktadır. 

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir; 

  • Kambiyo senetlerinin, ve sair alacakların takibe konulması,
  • İhtiyati haciz, haciz, muhafaza ve satış işlemleri,
  • Sonuçlandırılmış her türlü dava ilamının takibe konulması,
  • Çek, senet ve diğer kıymetli evrak hukuku ile ilgili olarak şirketlerin ilgili departmanlarının eğitilmesi, 
  • Alacaklı firmalar bakımından alacak davalarının takibi, 
  • İflas, konkordato, yeniden yapılandırma süreçlerinin hazırlığı, takibi, yapılandırma projelerinin hukuki altyapısının hazırlanması da dahil olmak üzere, borca batıklık ve buna bağlanan sonuçlar hakkında danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmetinin sunulması,
  • Borçlu olunan firmalar bakımından gerekli itiraz ve def’ilerin yapılması, dava takibi ve savunma stratejileri  belirlenmesi ve geliştirilmesi,
  • Alacaklılar ile veya Bankalar ile borç tasfiye protokollerinin yapılması, 
  • İcra yolu ile tahliye dava ve işlemleri ile her türlü tahliye davalarının kiracı veya kiralayan açısından takibi, icrai tahliye işlemleri