B/A Hukuk, yerli ve yabancı müvekkillerine başta vergi ve gümrük kaçakçılığı, kara para aklama, piyasa dolandırıcılığı(manipülasyon), bilgi suiistimali (insider trading) suçları olmak üzere ticari ve  endüstriyel  casusluk, hileli iflas, bilişim suçları, ihaleye fesat karıştırma, çevre suçları, güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, iş kazaları gibi ekonomik suçlarda temsil ve özellikle  yerel ve  uluslararası yolsuzlukla mücadele kanunları, uygulamaları ve bunların etkileri hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir; 

  • Başta vergi ve gümrük kaçakçılığı olmak üzere, kara para aklama, piyasa dolandırıcılığı(manipülasyon), bilgi suiistimali (insider trading), ticari ve  endüstriyel  casusluk, ihaleye fesat karıştırma, çevre suçları, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, belgede sahtecilik, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, iş kazaları, özel hayat, haberleşme ve kişisel verilere karşı işlenen suçlar gibi ekonomik suçlarda ve bu alanlar ile ilgili kabahatlerde müdafilik ve temsil hizmetlerinin sunulması,
  • Yerel ve  uluslararası yolsuzlukla mücadele kanunları, sözleşmeleri, uygulamaları ve bunların etkileri hakkında danışmanlık hizmetlerinin sunulması.