Yayınlar


Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin ("KOBİ") Tanımı Değişti
Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

5 Kasım 2021 tarihli, 31650 sayılı Resmî Gazete’de Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde grup muafiyetine tâbi olacak anlaşma taraflarının pazar payı eşiği değiştirilmiştir.

Çek Üzerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbrazı Yasağı Süresinde Ve Şirketlerin Tasfiye Süresinde Değişiklik Yapıldı

Çek Üzerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbrazı Yasağı Süresinde Ve Şirketlerin Tasfiye Süresinde Değişiklik Yapıldı

06 Kasım 2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile çek ibrazı yasağının süresi ve şirketlerin tasfiye süresinde değişiklikler yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (“ SGK veya Kurum”) tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere; 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kvkk Uyumu (Uyum) Analizi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kvkk Uyumu (Uyum) Analizi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı “Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Rehberi”ne göre; “Mali müşavirler, müşterilerinin hesaplarıyla ilgili kayıtları tutarken bu kayıtlardaki kişisel verilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusudurlar. Zira mali müşavir işledikleri kişisel verilerle ilgili sorumluluk almasını zorunlu kılan yasal yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kişisel Veri Envanterinin Önemi

Kişisel Veri Envanterinin Önemi

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyumu çalışmalarında kişisel veri envanterinin nasıl bir öneme sahip olduğu yeterince tartışılmamış bir konudur. Bu yazı ile, envanterin tanımı dikkate alındığında doğru hazırlanmış bir kişisel veri envanterinin KVKK uyum çalışmasını önemli derecede kolaylaştıracağı ile iyi hazırlanmış bir kişisel veri envanterinin, veri sorumlularının “başvuru cevaplama” ve “silme yok etme” yönetimlerini önemli ölçüde kolaylaştırıcı bir fonksiyonu olduğunu, alan uzmanl