B/A Hukuk, bu alanda uygulama yaparak deneyim kazanmış uzman ekibiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde müvekkillerinin hak ve yükümlülüklerinin tespiti, yasal uyum sürecini tamamlamış müvekkillerine denetim ve eğitim hizmeti; uyum süreci hizmetleri kapsamında ise kişisel veri elde etme, depolama,  saklama, paylaşma, silme/yok etme prosedürlerinin hukuka uygun olarak oluşturulması ve denetimi, uyumlu hale getirilmesi, veri işleme kapsamındaki tüm uygulamaların  ve alınan tedbirlerin hukuka uygunluğunun sağlanması amacıyla gerekli politika, sözleşme, belge ve formların veri sorumlusu özellikleri dikkate alınarak hazırlanması, çalışanlar, Şirket bünyesinde veri işleyenler ve  üçüncü kişiler olan iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi, denetlenmesi başlıkları altında uyumun gerçekleştirilmesi, periyodik denetim ve eğitimler konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir; 

  • Veri Sorumlularının KVKK’ya uyum süreçlerinin yönetilmesi ve veri koruma uygulamaları danışmanlığı,
  • Veri Sorumluları Başvuru, Şikayet ve KVKK Denetimi Yönetimi hizmetleri,
  • Veri Sorumlusu cezai sorumluluk ve veri koruma hukuku kabahatleri hakkında danışmanlık ve dava takipleri,
  • Veri Sorumluları maddi ve manevi tazminat davaları,
  • İlgili kişi başvuru  ve şikayet yönetimi, veri koruma ihlali ceza şikayetleri yapılması ve dava takibi, ilgili kişi veri koruma kurallarının ihlali maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Veri koruma hukuku hakkında uygulamacı eğitimleri.