KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN ("KOBİ") TANIMI DEĞİŞTİ

18.03.2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”’te değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik ile;

  • 10 kişiden az çalışanı olan “mikro işletmelerin” yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya,
  • 50 kişiden az çalışanı olan “küçük işletmelerin” yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon liradan 50 milyon liraya,
  • 250 kişiden az çalışan istihdam eden “orta büyüklükteki işletmelerin” yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 125 milyon liradan 250 milyon liraya yükseltilmiştir.
  • Bu işletmelerdeki çalışan sayısı sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Böylelikle, Yönetmeliğin yayım tarihi olan 18.03.2022 itibariyle KOBİ tanımı aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlere tabi olacaktır.

KOBİ ÇALIŞAN SAYISI MALİ KRİTER
MİKRO İŞLETME 10’dan az çalışan 5 milyon TL
KÜÇÜK İŞLETME 50’den az çalışan 50 milyon TL
ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME 250’den az çalışan 250 milyon TL

Yararlı olması dileğimizle.

Paylaş