Çek Üzerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbrazı Yasağı Süresinde Ve Şirketlerin Tasfiye Sürecinde Değişiklik Yapıldı

06 Kasım 2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile çek ibrazı yasağının süresi ve şirketlerin tasfiye süresinde değişiklikler yapılmıştır. Bunlar:

İş bu Yönetmelik Neler Getirmektedir?

  1. 5941 sayılı Çek Kanunu’nda değişiklik yapılmış, yayınlanan kanunun 16.maddesi gereğince, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 3.maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir. Böylece, çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı yasağı 31/12/2023’e kadar devam edecek ve bu tarihe kadar (bu tarih dahil) çekin vadesinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz olacaktır.
  2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yapılan değişikliğe göre de, şirketlerin tasfiye sürecinde alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmasına dair öngörülen 6 aylık süre 3 aya indirilmiştir. Buna göre, şirketler tasfiye sürecinde alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren 3 ay geçtikten sonra kalan varlık dağıtılabilecektir.

Yararlı Olması Dileğimizle

Paylaş